Ασβέστης

Ο ασβεστοπολτός παράγεται από την ανάμειξη – χημική αντίδραση του ασβέστη με το νερό. Ο ασβέστης παράγεται από την θερμική επεξεργασία (πύρωση) του ασβεστόλιθου. Κατά την χημική αντίδραση του ασβέστη με το νερό και την παραγωγή του ασβεστοπολτού απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας.

Χρήση

Ο ασβέστης είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς όπως ο κατασκευαστικός, κτηνοτροφικός, γεωργικός κ.α.

Για τη παραγωγή του ασβεστοπολτού η ψημένη πέτρα ασβέστη που βγαίνει από το φούρνο την επεξεργαζόμαστε με νερό όπου αντιδρά με αυτό και δημιουργεί το υδροξείδιο του ασβεστίου – Ca(OH)2 τον λεγόμενο σβησμένο ασβέστη. Ο ασβεστοπολτός χρησιμοποιείται κυρίως στη κατασκευή οικοδομών.

  • Βigbags του 1/2
  • Bigbags 1/5 κυβικού (βαρέλι)
  • Βigbags των 20 σάκων

Διατίθεται ασβέστης σκόνη σε σακουλάκια