Υδράσβεστος Κρίνος


Η ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ είναι το υδροξείδιο του ασβεστίου – Ca(OH)2, σε μορφή λεπτότατης σκόνης.

Σε σύγκριση με άλλα παράγωγα της ασβέστου (ασβεστοπολτός, οξείδιο ασβεστίου, κλπ), η Υδράσβεστος κατέχει ποιοτικά την πρώτη θέση, ενώ τα πλεονεκτήματα της έχουν επιβάλει τη χρήση της σ’όλη την Ευρώπη και την Αμερική.

Χρήση

Το τυποποιημένο και εξευγενισμένο αυτό προϊόν, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών ποιότητας, έχει την άδεια Reach Decision Submission Number SUB-D-2114192540-52-01/F CALCIUM DIHYDROXIDE or HYDRATED LIME και είναι κατάλληλο για τις παρακάτω χρήσεις:

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Υδράσβεστος είναι το ίδιο προϊόν με τον ασβεστοπολτό, απλά επεξεργασμένο και ραφιναρισμένο σε μορφή λεπτότατης σκόνης, (πούδρα). Το εξευγενισμένο αυτό προϊόν χρησιμοποιείται για:

 • Αποκατάσταση βυζαντινών μνημείων,
  και νεοκλασικών κτηρίων, με τις οδηγίες
  του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Παραγωγή κονιαμάτων πολλών ειδών
 • Παρασκευή επιχρισμάτων
 • Eνισχυτικό υλικό για την τεχνική
  “κουρασάνι”, την πατητή τσιμεντοκονία κλπ.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Με  την  χρήση  της Υδρασβέστου ως επίστρωμα  στην οδοποιία επιτυγχάνεται απόλυτη σταθερότητα του εδάφους.
Η εξουδετέρωση της πλαστικότητας σε λίθινα υλικά με ανάμειξη Υδρασβέστου 1%  – 3% γίνονται άριστα για την οδοποιία αποτελέσματα όπως συνιστά η Ευρωπαϊκοί Ένωση .

BIOMHXANIA

 • Επεξεργασία μετάλλων για την εξουδετέρωση όξινων αποβλήτων.
 • Παραγωγή λιπαντικών και συγκεκριμένα παραγωγή γράσων ασβεστίου.
 • Παραγωγή υλικών επιμεταλλώσεως σαν ρυθμιστικό pH, και συγκεκριμένα επεξεργασία των απόνερων για την καταβύθιση των βαρέων μετάλλων.
 • Βιομηχανία τροφίμων και συγκεκριμένα στην αποθήκευση και συντήρηση των τροφίμων όπου η Υδράσβεστος χρησιμοποιείται σαν μέσο απορρόφησης αερίων (π.χ., διοξείδιο του άνθρακα, CO2).
 • Καθαρισμός των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων. Συγκεκριμένα με την εφαρμογή της Υδρασβέστου επιτυγχάνεται ρύθμιση του pH των λυμάτων και εξουδετέρωση των όξινων αποβλήτων.
  Το προϊόν επιδρά επίσης σαν κροκιδωτικό μέσο για την κατακράτηση των στερεών. Η εφαρμογή της Υδρασβέστου στην επεξεργασία λυμάτων συμβάλει στην μείωση των ρύπων και στη συμμόρφωση με τις Κοινοτικές Οδηγίες ή τις κατά τόπους οδηγίες των Νομαρχιών.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ

 • Απολυμάνσεις εδαφών: Όταν το έδαφος έχει έλλειψη ασβεστίου. Η μικροβιοκτόνος δράση της σκόνης της Υδρασβέστου προστατεύει τα δέντρα (ελιές κτλ) και τα φυτά από τις ασθένειες.
 • Ασβέστωση εδαφών: Η σκόνη της Υδρασβέστου δε σβήνει μέσα στον αγρό, αλλά είναι ήδη έτοιμη για να εξουδετερώσει την οξύτητα του εδάφους. Συνιστάται η διασπορά της Υδρασβέστου πριν από τη λίπανση και το όργωμα του αγρού. Η σωστή αναλογία καθορίζεται από τους γεωπόνους ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους και τα καλλιεργούμενα φυτά.
 • Ψεκασμοί στα ελαιόδενδρα για το Δάκο.
  Διαλύεται η Υδράσβεστος μαζί με γαλαζόπετρα στο νερό και ψεκάζονται τα ελαιόδενδρα.
 • Απολύμανση κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων.
  Η χρήση της Υδρασβέστου είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης των ασθενειών ζώων και πτηνών.
  Είναι απαραίτητη για την απολύμανση των θαλάμων στα πτηνοτροφεία.
  Καταπολεμά την δυσοσμία.
 • Ασβέστωση δέντρων.
  Προστατεύει τα δέντρα από τον παγετό. Προστατεύει τους κορμούς των δέντρων από προσβολές μικροβίων – μυκήτων.
 • Συντήρηση φρούτων και λαχανικών.
  Η παρουσία σκόνης Υδρασβέστου στον αποθηκευτικό χώρο μειώνεται το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τα αποθηκευμένα προϊόντα και τα συντηρεί για πολύ χρόνο.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

 • Χαρτόσακος των 25 kg