Κισσηρόλιθοι

Οι κισσηρόλιθοι (μπλόκα) της εταρείας “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΑΒΕΕ” παρασκευάζονται από υλικά υψηλών προδιαγραφών κίσσηρη (ελαφρόπετρα) και τσιμέντο σε σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το γεωμετρικό σχεδιασμό και τα κενά αέρος προσδίδουν άριστες ιδιότητες στους κισσηρόλιθους.

Η χρήση κίσσηρις, που είναι ελαφροβαρές πορώδες υλικό, προσδίδει μικρή θερμική αγωγιμότητα στο κισσηρόδεμα (0,27-0,32 W/m/K)

  • Προστασία από κρύο και ζέστη

Η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα του υλικού σε συνδυασμό με το γεωμετρικό σχεδιασμό (κενά αέρος) των κισσηρόλιθων έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοπερατότητας της τοιχοποιίας. Οι εσωτερικοί χώροι των κατασκευών από κισσηρόλιθους επηρεάζονται λίγο από την εξωτερική θερμοκρασία και παραμένουν δροσεροί το καλοκαίρι και ζεστοί το χειμώνα.

  • Ηχοαπορρόφηση – Ηχομόνωση

Το κισσηρόδεμα και ο σχεδιασμός των δομικών στοιχείων παρέχουν προστασία από ισχυρούς θορύβους. Η ηχομόνωση που επιτυγχάνεται είναι αντίστοιχη με εκείνη των παλιών κατασκευών με χοντρούς πέτρινους τοίχους.

  • Ασφάλεια στην οικοδομή – Μεγάλη αντοχή – Καλή αντισεισμική συμπεριφορά

Η αντοχή των κισσηρόλιθουν ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 6, που απαιτεί ανηγμένη θλιπτική αντοχή:

  • Κάθετη στην επιφάνεια έδρασης: >2,5 MPa
  • Πλευρική στην επιφάνεια έδρασης: >2,0 MPa

 

  • Αντοχή στις μεταβολές σχετικής υγρασίας

Η ξηρά συρρίκνωση των κισσηρόλιθων είναι μικρότερη από 0,06% ικανοποιώντας την προδιαγραφή BS6073.

  • Αντοχή στη φωτιά

Οι κισσηρόλιθοι παρουσιάζουν καλή αντοχή στη φωτιά και κατατάσσονται στην κατηγορία πυραντίστασης >F180. Παράγονται από ανόργανες πρώτες ύλες και δεν παράγουν επικίνδυνα αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς. μειώνουν σημαντικά τη διάδοση θερμότητας από την μία πλευρά του τοίχου στην άλλη.

Το Βάρος και το σχήμα των μπλόκων (κισσηρόλιθων) της “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΑΒΕΕ” είναι μελετημένα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση στην ταχύτητα τοποθέτησης και μείωση στο συνδετικό κονίαμα με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εργατικών και υλικών.

Επίσης το βάρος της τοιχοποιίας με μπλόκα (κισσηρόλιθους) ,όταν η πυκνότητα κισσηροδέματος είναι 900-1000 Kg/m³, είναι μικρότερο από το βάρος αντίστοιχης τοιχοποίας με άλλα δομικά προϊόντα με αποτέλεσμα να υφίσταται μικρότερα φορτία ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.