Ορυκτοβάμβακας – Ρολλά χωρισμάτων ULTRACOUSTIC υψηλής ηχοαπορρόφησης


Ρολά Φυσικού Ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,037 W/mK.

Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα Α1.

Χρήση

Θερμομόνωση και ηχοµόνωση χωρισµάτων και τοίχων

  • Απλή και γρήγορη εφαρµογή
  • Εφαρµογή σε µια στρώση

ΑΠΟΔΟΣΗ

Norm Symbol Unit Value
Θερμική αγωγιμότητα EN 13162 λ W/mK 0.037
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 A1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πάχος (mm)
Μήκος (mm)
Πλάτος (mm)
Τεμάχια ανά πακέτο
πακέτα ανά παλέτα
30 1 600 18
40 1 600 15
40 1 600
50 1 600 12