Εξηλασμένη πολυστερίνη Ravatherm XPS

Οι θερμομονωτικές αυθεντικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης της Dow κατασκευάζονται εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Η διαδικασία εξέλασης αφρώδους πολυστερίνης έχει ως αποτέλεσμα ένα υλικό με ομοιόμορφες μικρές και κλειστές κυψελίδες, μία απλή “επιδερμίδα εξέλασης” κι έναν απαράμιλλο συνδυασμό ιδιοτήτων που κάνουν τους μελετητές να επιλέγουν το προϊόν για μία μεγάλη γκάμα απαιτητικών εφαρμογών θερμομόνωσης.

Χρήση

Οι πλάκες εφαρμόζονται στη θερμομόνωση δωμάτων, περιμετρικών στοιχείων σκυροδέματος, στον πυρήνα της τοιχοποιίας. 

Τα προϊόντα της Dow κατασκευάζονται σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000 και παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13164, “Specification for expanded extruded polystyrene boards” και έχουν λάβει τη σήμανση CE. Τα προϊόντα έχουν αξιολογηθεί από τους κατά τόπους Οργανισμούς Ελέγχου και έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε:
››› Δάπεδα.
››› Διπλούς τοίχους.
››› Κεκλιμένες στέγες.
››› Ανεστραμμένες οροφές.
››› Εξωτερική θερμομόνωση.
››› Θερμογέφυρες.

Οι αυθεντικές μπλε θερμομονωτικές πλάκες της Dow είναι ιδιαίτερα φιλικές στο περιβάλλον, αφού παράγονται με διόγκωση από ανακυκλωμένο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) χωρίς τη χρήση HFCs. Το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (Global Warming Potential – GWP) είναι μικρότερο του 5, ενώ το δυναμικό καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος στο περιβάλλον (Ozone Depleting Potential – ΟDP) είναι μηδενικό (GWP<5, ODP=0).
Την ίδια στιγμή, οι αυθεντικές μπλε θερμομονωτικές πλάκες της Dow προσφέρουν άριστη θερμομόνωση (λ=0,033 W/(mK) – ΕΝ 12667 για πάχη εώς 80mm*), ικανοποιώντας πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις για υψηλή, αλλά και κυρίως για μακροχρόνια αποδοτική θερμομόνωση, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην απομείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση και δροσισμό, καθώς και στο δραστικό περιορισμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Επίσης, η Dow Ελλας ΑΒΕΕ στο Λαύριο Αττικής φέρει περιβαλλοντική πιστοποίηση για τη διαχείριση στα προϊόντα της σύμφωνα με το ΙSO 14001:2004.

Διατίθεται στα μεγέθη:

  • 2,500 Χ 600 Χ 30 σε δέμα με 14 φύλλα και καλύπτει 21,00 m²
  • 2,500 Χ 600 Χ 40 σε δέμα με 10 φύλλα και καλύπτει 15,00 m²
  • 2,500 Χ 600 Χ 50 σε δέμα με 8 φύλλα και καλύπτει 12,00 m²