Τσιμέντο

Το τσιμέντο είναι ένα από τα παλαιότερα δομικά υλικά στον κόσμο. Είναι το συνδετικό υλικό και βασικό συστατικό των σκυροδεμάτων και τον κονιαμάτων, που είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί από τους Αιγύπτιους και τους Ρωμαίους. Άρχισε να χρησιμοποιείται ξανά στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ με την πάροδο του χρόνου έχει εξελιχθεί και αποτελεί πλέον ένα προϊόν υψηλής αντοχής.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΣΗΣ στην παραγωγή του τσιμέντου.

Χρήση

Το τσιμέντο ως υλικό βρίσκεται παντού γύρω μας. Ως κύριο συστατικό του σκυροδέματος, παίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικιστική ανάπτυξη και την καθημερινή μας ζωή, καθώς χρησιμοποιείται για να κατασκευάσουμε τα σπίτια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα λιμάνια, τους δρόμους. Αποτελεί το απαραίτητο υλικό για ασφαλείς κατοικίες και αξιόπιστες σύγχρονες υποδομές.