Προϊόντα

Τα έτοιμα κονιάματα FINOMIX παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε απαίτηση του κατασκευαστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

• Επισκευαστικά υλικά
• Στεγανωτικά & σφραγιστικά υλικά, στόκοι σπατουλαρίσματος
• Κόλλες & αρμόστοκοι
• Κονιάματα δαπέδων
• Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων
• Διακοσμητικά κονιάματα
• Κονιάματα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες
• Βελτιωτικά πρόσμικτα
• Καθαριστικά.