Ελαφρόπετρα 0-8mm

Η ελαφρόπετρα εξορύσσεται στη νήσο Γυαλί και είναι ένα χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό, το οποίο δημιουργήθηκε από υποθαλάσσια έκρηξη  ηφαιστείου της ευρύτερης περιοχής της Νισύρου πριν από 10.000 χρόνια. Το πορώδες του υλικού οφείλεται στα κενά που προκαλούνται από τη διαφυγή ατμού κατά την ψύξη της λάβας.

Χρήση

Η ελαφρόπετρα 0-8mm είναι κυρίως για κατασκευές και καλλιέργειες.

Η ελαφρόπετρα έχει φαινόμενο ειδικό βάρος (Φ.Ε.Β.) περίπου 0,8 kg/ lit ως έχει, ενώ σε περίπτωση που υποστεί ξέπλυμα ή κοσκίνισμα το Φ.Ε.Β. μειώνεται περίπου στο 0,62 – 0,63 kg / lit.

Το ολικό πορώδες της ελληνικής ελαφρόπετρας κυμαίνεται μεταξύ 70% – 75% (το κοσκίνισμα και το ξέπλυμα τείνουν να το αυξήσουν) και το pH στο 7,3. Η ικανότητα συγκράτησης νερού και ελαφρόπετρας (0 – 5 mm) κυμαίνεται γύρω στο 30%.

  • Σάκους 1 m³
  • Σάκους ½ m³