Κισσηρόλιθος 10

Χρήση

Ο Κισσηρόλιθος 10 προτείνεται για εσωτερική τοιχοποιία πληρώσεως.

 • Mήκος X πλάτος X ύψος cm: 39X09X19
 • Eνδεικτικό βάρος ξηρού, kg: 4,6
 • Kάθετη ανηγμένη θλιπτική αντοχή MPa: > 5,1
 • Πλευρική MPa: > 2,1
 • Βάρος τοιχοποιίας Kg/m²: 104
 • Θερμική αγωγιμότητα W/m/K: 0,28
 • Ξηρά συρρίκνωση %: <0,06
 • Θερμοπερατότητα τοιχοποιίας Κ, W/m²/K: 1,78
 • Θερμοπερατότητα διπλής τοιχοποιίας Κ, W/m²/K: 0,94
 • Παλέτα 180 τεμαχίων
 • Χτίζει η παλέτα 14,4 m²
 • Tεμάχια /m² τοιχοποιίας: 12,5