Κισσηρόλιθος 15

Χρήση

Ο Κισσηρόλιθος 15 προτείνεται για εσωτερική τοιχοποιία πληρώσεως.

 • Mήκος X πλάτος X ύψος cm: 39X14X19
 • Eνδεικτικό βάρος ξηρού, kg: 6,3
 • Kάθετη ανηγμένη θλιπτική αντοχή MPa: > 3,3
 • Πλευρική MPa: > 2,1
 • Βάρος τοιχοποιίας Kg/m²: 132
 • Θερμική αγωγιμότητα W/m/K: 0,27
 • Ξηρά συρρίκνωση %: <0,06
 • Θερμοπερατότητα τοιχοποιίας Κ, W/m²/K: 1,51
 • Θερμοπερατότητα διπλής τοιχοποιίας Κ, W/m²/K: 0,79
 • Παλέτα 120 τεμαχίων
 • Χτίζει η παλέτα 9,6 m²
 • Tεμάχια /m² τοιχοποιίας: 12,5