Κισσηρόλιθος 20

Χρήση

Ο Κισσηρόλιθος 20 προτείνεται για εξωτερική τοιχοποιία πληρώσεως.

 • Mήκος X πλάτος X ύψος cm: 39X19X19
 • Eνδεικτικό βάρος ξηρού, kg: 8,8
 • Kάθετη ανηγμένη θλιπτική αντοχή MPa: > 3,7
 • Πλευρική MPa: > 2,1
 • Βάρος τοιχοποιίας Kg/m²: 168
 • Θερμική αγωγιμότητα W/m/K: 0,28
 • Ξηρά συρρίκνωση %: <0,06
 • Θερμοπερατότητα τοιχοποιίας Κ, W/m²/K: 1,44
 • Παλέτα 90 τεμαχίων
 • Χτίζει η παλέτα 7,2 m²
 • Tεμάχια /m² τοιχοποιίας: 12,5